OBF:s styrelse, sektioner m m – 2022

Styrelsen

OrdförandeMats Landbergordf@oxnobatforening.se
Vice ordförande, VaktchefBjörn Hollertzviceordf@oxnobatforening.se
vakt@oxnobatforening.se
KlubbsektionenAnna Hejdenbergklubbsektionen@oxnobatforening.se
SekreterareNicklas Mattssonsekreterare@oxnobatforening.se
KassörPär Sparénkassor@oxnobatforening.se
Hamnkapten, Admin chefCharlie Rydénhamnkapten@oxnobatforening.se
VarvschefVakant
LedamotHans Söderströmledamot@oxnobatforening.se
LedamotMagnus Lagerbergledamot2@oxnobatforening.se

Klubbsektionen

Förutom att ordna fika inför årsmötet har Klubbsektionen till uppgift att varje år anordna Oxnö Båtförenings hamnfest. Den går av stapeln i slutet av augusti och brukar sammanfalla med kappseglingen Södertörnpokalen som anordnas av Oxnö Båtförenings seglarsektion. Dagen har blivit en riktigt trevlig dag i Oxnö Båtförenings regi och ambitionen från Klubbsektionens sida är att det ska var en fest för alla medlemmar i alla åldrar – även barn – och att hamnfesten är en tradition där alla känner sig välkomna och där vi inom klubben har en möjlighet att lära känna varandra under lite lättare former.

Ansvarig: Anna Hejdenberg             klubbsektionen@oxnobatforening.se

 

Seglarsektionen

Seglarsektionens huvudsakliga inriktning att i första hand främja kappseglandet inom Oxnö Båtförening, genom våra Söndagskappseglingar. Dessutom arrangerar vi årligen en öppen kappsegling benämnd Södertörnspokalen som finns upptagen i Stockholms Seglarförbunds kappseglingskalender, samt ingår i Stockholm LYS Cup.

 

Underhållssektionen

Underhållschef:
Tomas Wendt    underhall@oxnobatforening.se

Underhållspersonal:
Bertil Käck
Tobias ”Tobbe” Sköld
Stefan Prins (elektriker)
Jonas Bergström (elektriker)
Rolf Gerdén
Ralph Larsson

Underhållssektionen reparerar och underhåller vår anläggning. Vi har ett rullande schema för vilka medlemmar som ska delta. Samtliga deltagare under en arbetsdag bjudes på lunch, i form av korv och smörgås. Kontakt med underhållssektionen får du genom att kontakta chefen för underhållssektionen.

 

Hamnsektionen

Charlie Rydén Hamnkapten

Hamnsektionen består av 3 personer:
Hamnkapten: Charlie Rydén                                     hamnkapten@oxnobatforening.se

Ansvarig för vinterliggare: Joachim Wallenstein      jocwal@carnegie.se

 

Om ni önskar kontakt med Hamnsektionen så är det säkraste och snabbaste sättet att få kontakt genom att maila till respektive.

 • Hamnsektionen hanterar sommarplatser vid våra bryggor.
  (Förturskön för att byta bryggplats. Ändringsblankettenska användas när man vill byta bryggplats samt skickas till medlemsansvarig.)
 • Utlämning av nycklar.
 • Försäljning av klubbvimplar.
 • Samtliga bryggärenden

 

Utvecklingssektionen

OBF:s utvecklingssektion (tidigare utvecklingsgruppen), verksam sedan 2011, har till uppgift att på styrelsens uppdrag arbeta för föreningens utveckling samt ta vara på medlemmars förslag och synpunkter som rör verksamheten. Sektionen skall på styrelsens uppdrag ta fram förslagsunderlag till propositioner inför årsstämman.
Du kan nå utvecklingsgruppen på utvecklingsgruppen@oxnobatforening.se

Följande personer ingår i utvecklingssektionen:
Caroline Hagberg
Philip Hagberg

Varvssektionen

Varvschef:
Vakant          

Varvspersonal:
Kjell Bergström
Pälle Unnermark
Morgan Lindmark
Lennart Arnerbeck
Bengt Öberg
Henrik Rand
Peter Erdogan
Ulf Nylander

Sektionen svarar för:

 • ordnade sjö- och torrsättningar
 • samtliga båtplatser på uppläggningsområdet
 • tilldelar vinterplatser på land, sommartrailerplatser samt trailerplatser
 • torrsättningslistor samt sjösättningslistor
 • föreskrifter för varvsområdet
 • föreningens traktor och båtvagnar och dess skötsel och service samt föreningens stöttor och pallningsutrustning

Vaktsektionen

Vaktchef: Björn Hollertz
Vaktsektionen ansvarar för bevakningen av området på Oxnö.

Det åligger varje medlem i OBF att fullfölja de vaktpass som finns beskrivna OBF:s vakthållningsregler. Sektionens uppgift är att följa upp och tillse att så sker. Vidare har sektionen ansvar för dialogen mellan bl a  Polisen och övriga båtklubbar i närområdet i frågor som rör övervakning av områdena.

Valberedningen

Bruno Skog
Regina Bermvik
Pälle Unnermark

Kontakta valberedningen genom att skicka e-post till: valberedningen@oxnobatforeninf.se

Ytterligare kontaktinformation finns här