Oxnö Båtförenings stadgar och föreskrifter

Oxnö Båtförening, OBF, är en ideell förening som har till uppgift att ta till vara medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet samt att för- valta föreningens hamn- och uppläggningsområde på Oxnö och att driva därmed förenlig verksamhet. Föreningen ska verka för ett gott sjömans- och kamratskap.