Oxnö Båtförenings förtöjningsföreskrifter

Klicka på länken nedan för att komma till Hamnsektionens förtöjningsföreskrifter med revideringsdatum 2019-04-25.

Oxnö Båtförenings förtöjningsföreskrifter  (PDF)

Ett tips från Hamnkapten ….

Förtöj alltid för storm
Så lyder en gammal god sjömansregel. Att förtöja en båt på
ett säkert sätt kan vara svårt även för den erfarne båtägaren.
Olika hamnförhållanden gör att vad som är en bra förtöjning
på en plats kanske inte duger på en annan.

Bra information om förtöjning hittar man här i Förtöjningsguiden