Medlemsundersökning

Dina tankar om Oxnö Båtförening är viktiga för oss.

Tack för att du deltar i Oxnö Båtförenings utvecklingsgrupps medlemsundersökning. Vänligen observera att frågorna markerade med röd asterisk är obligatoriska. Dina personliga uppgifter är frivilliga. Din information kommer endast användas av utvecklingsgruppen i arbetet med att utveckla Oxnö Båtförenings verksamhet.

Kontakta utvecklingsgruppen, Björn Hollertz, om du har några frågor.

[feedback id=”1″]