SRS Oxnö Båtförening 2012

Bilaga SRS Oxnö Båtförening 2012

För att göra klubbmästerskapet intressantare, tillämpas ett justerat SRS-tal baserat på statistik från våra genom-förda
seglingar justerat mot Svenska Seglarförbundets mätetal (tal inom
parentes är utan undanvindssegel).

Grupp 1 seglar på ordinarie SRS-tal SRS Utan undanvind Förklaring till ändring
Johan Öhrn Ohlson 8:8 1,066 (1,036)
Joakim Öberg NF 1,104 (1,061)
Johan Strömbäck Wasa 31 Racer 1,156 (1,127)
Team Olsson First 32 1,141 (1,117)
 Nils Westerberg S-30 1,197 (1,155)
Lars Eriksson RB111 1,197 (1,162)
Team Nyppon First 34.7 1,26 (1,214)
Grupp 2 seglar på förhöjda SRS-tal
Team Lekberg NF 1,114 (1,071) Båt saknar inombordsmotor
Grupp 3 seglar på sänkta SRS-tal
Taisto Hukkanen Albin Vigg 0,962 (0,935)
Lasse Åhlander Vega 0,980 (0,956)
Torgny Gustavsson Maxi 77 1,035 (1,015)
Dan Tideman RJ85 1,049 (1,017)
Tommy Strömbäck Rival 22 1,135 (1,111) Båt har inombordsmotor
Andreas Ström  ½-ton 1,158 (1,137) Ny båt i klubbmästerskapet
Stig Andersson S-30 1,187 (1,145)
Johan Lundgren Scampi 1,087 (1,051) Ny båt i klubbmästerskapet
Grupp 4 saknar SRS-tal från SSF
Kåre Sundelin Laurinkryssare 0,95 (0,92)
Björn Sjölund Nicholson ½-ton* 1,12 (1,09)
Hans Lewart RJ91 Special 1,17 (1,14)
Mats Lundberg Bavaria 39 Cr 1,22 (1,19)
 

Avdrag för kryssfock får göras på tävlingsdagen (ej Safir, Smaragd och NF).

* Preliminärt SRS-tal, eventuell justering efter erhållet mätbrev från SSF
Riktlinjer för höjning eller sänkning av SRS-talen

Sänkning
· Ny båt i klubbmästerskapet, -0,01 enheter

· Båt har inombordsmotor (vid avvikelse mot båtdatabladet), -0,01 enheter

· Båt med inombordsmotor har fast propeller, -0,01 enheter

· Statistik visar att båten ej varit konkurrenskraftig.

Båt kan endast sänkas med -0,01 enhet per säsong. Seglarsektionen gör denna bedömning.

· Båt som vunnit klubbmästerskapet två år i rad (eller flera) och fått en höjning förlorar denna höjning efter två år om inte båten placerat sig på övre halvan av klubbmästerskapet under denna tid. Båt kan bara sänkas med -0,01 enhet per säsong.
Höjning
· Båt saknar inombordsmotor (vid avvikelse mot båtdatabladet), +0,01 enheter.

· Båt har vunnit klubbmästerskapet två år i rad, +0,01 enheter. Vid vinst tre år i rad eller mer adderas ytterligare 0,01 enheter per år.

· Övriga avvikelser mot båtdatabladet bedöms separat ex större segelyta. Seglarsektionen gör denna bedömning.

· Båt som har fått sänkt tal på grund av ny båt höjs om båten placerat sig på övre halvan i klubbmästerskapet.

· Båt som har fått sänkt tal för att öka konkurrenskraften höjs om båten placerat sig på övre halvan i klubbmästerskapet.