Seglingsföreskrifter klubbmästerskap

Regler

För att delta i klubbmästerskapet skall skepparen vara medlem i Oxnö Båtförening. Skeppare från annan båtklubb får delta i seglingarna men kan ej delta i klubbmästerskapet.

I klubbmästerskapet ingår samtliga s k söndagsseglingar enligt bilaga Söndagsseglingar 2011 samt den officiella kappseglingen Södertörnspokalen. De tävlande måste delta i minst fem av dessa seglingar för att räknas ha fullföljt klubbmästerskapet. Om en eller flera delseglingar blir inställda kan dock mästerskapsserien avkortas.

Seglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR 2009-2012) med följande tillägg:

  • Tjuvstartande båt bestraffas med tillägg på 2 minuter + tjuvstartad tid.
  • Lokalt justerade SRS-tal för Oxnö Båtförening gäller med undantag för Södertörnspokalen, då samtliga båtar seglar på ordinarie lystal enligt SRS. För justerade SRS-tal se Bilaga, SRS Oxnö Båtförening 2011.
  • För Söndagsseglingarna kan följande justeringar på lystalet utföras inför varje segling:
    – avdrag för kryssfock -0,01 (gäller ej NF eller Smaragd)
    – avdrag för spinnaker/gennaker -0,03. Det är dock tillåtet att ändra sig under pågående tävling, varvid 0,03 läggs till det anmälda SRS-talet.

Autopilot är tillåten.

Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.

Delseglingar

Se bilaga, Söndagsseglingar 2011, Oxnö Båtförenings klubbmästerskap för datum och ansvarig tävlingsledare vid respektive delsegling.

Anmälan

Anmälan om deltagande i respektive delsegling görs till ansvarig tävlingsledare senast kl 11:00 samma dag som seglingen genomförs. Observera att Onsdagsseglingens anmälan måste ske före 17:45.

Banan

Banan är en distansbana i skärgården. Tävlingsledaren lägger banan samma dag för anpassning till vindriktning och vindstyrka. Normal banlängd blir ca 11-13nm.

Start/mål

Start och målgång sker mellan den yttersta pontonbryggans norra ände och land på motstående sida av viken. Start- och mållinje går där 2 st röda brädor på pontonbryggan bildar en enslinje.

Första start sker kl 11.30 (Onsdagsseglingen 18:30), därefter enligt uppgift från tävlingsledaren. Seglingarna avblåses  kl 16:00 (Onsdagsseglingen 21:00). Båt som inte gått i mål då anses ha brutit. Båt som bryter under pågående segling skall kontakta tävlingsledaren därom.

Poängberäkning

För respektive segling gäller att bäst placerade båt får en poäng, tvåan får två poäng o s v. För Södertörnspokalen får bäst placerade båt från Oxnö Båtförening en poäng, tvåan får två poäng o s v (gäller den sammanslagna resultatlistan med båtar från både Crusing- och Racingklass).

För båt som startat men brutit eller ej gått i mål inom föreskriven tid, erhåller lika många poäng i den aktuella seglingen som antalet startande båtar.

För klubbmästerskapet räknas de fem bästa seglingarna summa samman. Slutar någon eller några båtar lika räknas summan för sex seglingar samman o s v tills båtarna skiljs åt.

Priser

Vinnare av respektive Söndagssegling erhåller en liten pokal i samband med att vi efter seglingen samlat deltagarna för en gemensam fika. Vid säsongsfinalen utses klubbmästaren och prisutdelning sker till de som deltagit i minst 5 seglingar. I samband med säsongsfinalen bjuder seglarsektionen på grillad hamburgare.