GDPR Policy

GDPR-policy för Oxnö Båtförening


Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter
Oxnö Båtförening behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi nu tillhandahåller dig.

Oxnö Båtförening är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • Du blir medlem eller söker medlemskap
  • Du registreras som kontakt, såsom underleverantör, kund eller i annan roll
  • Du skickar e-post till oss

Oxnö Båtförening, org nr 812401-0383, upplåter båtplats i hamn och/eller båtplats på land med omfattning enligt tecknat medlemsavtal, som nedan kallas ”Tjänsten”. Oxnö Båtförening är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten.


Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Medlemskapet i Oxnö Båtförening är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Oxnö Båtförening behöver vissa personuppgifter om dig för at du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter vi behandlar om dig är:

  • Medlemsnummer
  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer/mobilnummer

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Oxnö Båtförening är laglig för att den är nödvändig för fullgörande av medlemsvillkoren och för att Oxnö Båtförening har ett berättigande intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Vi sparar också personuppgifter i samband med att du skickar e-post till oss. Vilka personuppgifter som sparas i samband med e-post beror på i vilket sammanhang och vilket innehåll e-posten har som skickats oss.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Den lagliga grunden för att Oxnö Båtförening samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem är för att kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra åtagande gentemot dig enligt medlemsstadgarna . Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig och administrera ditt medlemskap. Vid behov hantera ditt konto i Bas-K hos Svenska Båtunionen, för statistiska ändamål och för att informera dig om vår verksamhet och annan information som vi bedömer är viktig för dig som medlem eller annan kontaktperson att känna till.


Vilka delar vi personuppgifter med?
Personuppgifter delas med Svenska Båtunionen då Oxnö Båtförening använder sig at Bas-K som medlemsystem, vilket ligger hos Svenska Båtunionen. Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till associerande organisationer (Svenska Idrottsförbundet, Svenska Seglarförbudet, Saltsjö Mälarens Båtförbund) som Oxnö Båtförening samarbetar med för nödvändig behandling för Oxnö Båtförenings räkning.

Tidningen Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning och dina uppgifter kan användas för tidningsdistribution.

Oxnö Båtförening delar inte uppgifter till andra utomstående organisationer än ovan angivna.


Rätten att bli glömd
Oxnö Båtförening behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem, leverantör eller kontaktar oss.

Medlemsuppgifter kommer att avskiljas i samband att medlemskapet upphör. När en medlem avslutar sitt medlemskap finns uppgifter kvar en tid men är dolda tills de raderas slutgiltigt.

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter raderas regelbundet när de inte längre används.

Orsak till att behålla medlemsuppgifter kan till exempel vara att båt fnns kvar på klubbens område eller att det finns obetalda avgifter eller ej återlämnade nycklar. Oxnö Båtförening kommer då endast fortsätta lagra medlemsuppgifter till dess medlems avtalet upphört korrekt enligt stadgar.


Vilka rättigheter har du?
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan be om att få ett utdrag ur våra register om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade.


Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandling av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta medlemsansvarig@oxnobatforening.se