Fortlöpande information från Valberedning till OBFs medlemmar

Hej medlemmar. Nu är det dags att Valberedningen får in förslag från er på personer som kan vara lämpliga styrelseledamöter samt övriga förtroendevalda. Styrelsens nuvarande sammansättning: Ordförande      Mats Landberg                           vald t.o.m. 2020 Ledamot           Urban Vesterlund                       vald t.o.m. 2020 Ledamot           Fortsätt läsa Fortlöpande information från Valberedning till OBFs medlemmar