Lite om läget för mastkransbryggan

Som alla vet är mastkransbryggan utdömd och kommer att rivas. Min förhoppning är att vi får ett gynnsamt isläge som utnyttjas för rivningen. Nya balkar beställs i veckan och kommer att levereras i slutet av februari/början på mars. Har med er hjälp tänkt ha rivningen klar senast mitten av mars. Har vi tillgång till is blir arbetet smidigt och klaras säkerligen på en arbetsdag. Lite mer stärkande mat än varmkorv utlovas dessutom. SnickarDick  gör en materialspecifikation som vi lämnar ut för upphandling och den bör också vara klar i slutet av februari. Konstruktionen av bryggan kommer att bli som tidigare men gångbredden kommer Fortsätt läsa Lite om läget för mastkransbryggan

Extra frivillig arbetsdag lördag 2 mars

Vi behöver ca fyra frivilliga till en extrainsatt arbetsdag lördagen 2 mars mellan kl 9 0ch ca 13. Vi ska montera de sista Y-bommarna och förtöjningsöglorna på bryggorna medan det fortfarande finns is att gå på. Om du vill vara med anmäler du dig via e-mail till Ronald Karlsson. Får du ingen bekräftelse innebär det att vi redan har tillräckligt med folk och att du inte behöver komma – först till kvarn med andra ord.

Arbetsdagar – tag med 17 mm och 19 mm hylsor

Det är många Y-bommar som ska monteras på bryggorna under arbetsdagarna i helgen 10-11 mars. För att arbetet ska gå så fort som möjligt behöver vi fler hylsor av storlek 17 mm och 19 mm. Så vi uppmanar alla som har hylsor hemma att ta med dem så att så många som möjligt kan jobba samtidigt med att montera bommar. Väl mött i helgen!

Extra arbetsdagar den 10 och 11 mars

Klubben behöver din hjälp till de extra arbetsdagarna den 10 resp 11 mars Under veckan kommer äntligen våra y-bommar att levereras vilket möjliggör färdigställandet av de nya båtplatserna. Arbetet med monteringen kommer att ske helgen den 10 resp 11 mars. Vi är tacksamma om så många av er som möjligt kan delta i arbetet alltså även ni som inte kommer att få y-bommar (ju fler händer etc…). Separata kallelser kommer att gå ut till er som är direkt berörda. Förutom y-bomsmontering kommer eldning av trärester och byggande av en ny anslutningsramp ske. Om det skulle vara möjligt så ta med Fortsätt läsa Extra arbetsdagar den 10 och 11 mars