Angående båtar med TBT och sjösättning

Bäste medlem, Den 1 maj börjar sjösättningen  och ni som har haft TBT i bottenfärgen och har sanerat botten på båten måste inför sjösättningen ha intyg att  bottenfärgen är mottagen av återvinningscentral samt att ni dokumenterat borttagning  samt eventuell bottenbehandling enligt tidigare instruktioner med bilder, kvitton etc. Hinner ni ej sanera era båtbottnar måste ni kontakta varvspersonalen eller mig innan sjösättningsdagen.   Ni måste dock skicka dokumentationen till mig före sjösättningen då varvspersonalen ej har möjlighet att verifiera dokumentationen.   Mvh Per Miljöansvarig PS Det har varit svårt att få kvitto på inlämning av den ihopsamlade bottenfärgen.  På RangSells i Fortsätt läsa Angående båtar med TBT och sjösättning

VIKTIGT TBT-båtar för sanering INSTRUKTIONER

Hej medlemmar Detta gäller för er som har TBT på era båtbottnar. När ni sanerar era båtar skall ni ha bilagda dokument ifyllda samt foton, kvitton och bevis på att avfallet är omhändertaget på en miljöstation eller via blästerfirma. Ni som sanerar via blästerfirma skall ha intyg från blästerfirma samt bevis på att avfallet är korrekt omhändertaget. Kontakta Kalle Ottosson (varvschef)  om ni önskar senare iläggning av båten. Vi frågor Kontakta Per.elvin@live.se Förutsättningar från SMOHFChecklista saneringBT Sjösättning våren 2019

Inget LOVA-bidrag

Hej medlemmar, Måste tyvärr tragisk meddela att vi ej får bidrag för att sanera våra båtbottnar från TBT. Läs..  Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att avslå er ansökan om LOVA-stöd. I år så prioriteras projekt med inriktning övergödning framför projekt som rör Giftfri Miljö. Det ligger i linje med regeringens satsning. Mvh Per Elvin Miljöansvarig

Ang intyg från TBT-mätningarna

Hej Medlemmar, nu har intyg från TBT-mätningarna börjat skickas ut. De med medlemsnummer upp till 500 skall ha fått sitt resultat. Det kan dröja några veckor till med alla resultat då undertecknad är i förvärvslivet och arbetet är mycket tidsödande. Om ni vet med er att ni haft TBT-mätning men ej fått resultat vänligen kontakta Per.elvin@mail.se Med vänlig hälsning Per Elvin