Information om säkerhet i båten

Vid besök på STORA BÅTKLUBBSDAGEN OST i samband med vårens Båtmässa i Älvsjö behandlades vissa säkerhets o miljöfrågor vi medlemmar på OBF bör beakta för att skapa en säkrare båtklubb o båtar.. Via länken nedan finns en bra mall att gå igenom för att kolla nivån på säkerhet i den egna båten. Följande punkter är viktiga att tänka på. 1. Brandsläckaren ska regelbundet vändas o skakas  för att  släckningsmedlet inte ska klumpa ihop. 2. Förpiksluckan är en nödutgång som inte får täckas med jolle el dyl o ska lätt kunna öppnas inifrån. 3. Tanken ska vara fylld till minst 95% Fortsätt läsa Information om säkerhet i båten

Om DNA märkning

DNA MÃRKNING Nu kommer OBF att DNA märka klubbens mest värdefulla saker som finns inom vårt område på Oxnö. Som kanske någon har uppmärksammat har vi satt upp ett 10 tal skyltar på grindar och staket som informerar om detta. Att DNA märka sina båtar och motorer är ett av många sätt att skydda sin egendom, som Polis och Stöldskyddsföreningen rekommenderar. En DNA satts kan köpas på ex Clas Ohlsson eller beställas från Stöldskyddsföreningen, för en relativt låg summa pengar.

Nyheter från OBF styrelsemöte 2016-03-31

Viktigt visionsarbete från utvecklingsgruppen som skall ta fram nulägesanalys avseende var är vi idag som klubb för att få en bas om var vi vill vara om ca 10 år. På hemsidan kommer ett erbjudande om att DNA märka sina båtar. Hjärtstartare plus skåp skall köpas in Vi har 15 lediga båtplatser. Någon som känner någon som behöver en båtplats? Miljögruppen kommer starta en arbetsgrupp med kandidater från sektionerna om hur föreningen skall lösa bottenfärgsfrågan. Läs Miljöreglerna på anslagstavlan och på hemsidan. EX: Ingen glykol får spridas till marken när vi premiärkör motorn.

Information från Polisen

Rapport från Polisen om händelser under februari månad  via BÅTSAMVERKAN STÖLD AV BÅTMOTOR Björnholmsvägen (början), Muskö mellan den 11/2 kl 15.00 – 14/2 kl 12.00. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor från båten som är uppställd på tomten. Utgårdsvägen (början), Muskö mellan den 25/1 – 16/2. Okänd gärningsman har tillgripit båtmotorn från målsägarens båt som finns upplagd på adressen. Hyttavägen (mitten),  Muskö mellan den 31/1 – 16/2. Okänd gärningsman har stulit målsägarens båtmotor från båten som ligger på fritidstomten. Under samma period har okänd gärningsman berett sig tillträde till målsägarens fritidshus. Oklart om något tillgripits ur huset. Uddstigen , Muskö den Fortsätt läsa Information från Polisen