Information rörande sjösättning 1, 2 och 3 maj.

Vi har nu ca en månad kvar till sjösättningsdagarna. Vi har en oroligt tid i samhället, det påverkar även oss i vår klubb och den verksamhet som planerats. Vi följer information från Folkhälsomyndigheten och kommer att anpassa oss efter den.Information om vad och hur kommer uppdateras på vår hemsida och via nyhetsbrev när förändringar sker. Håll dig uppdaterad. Med hänsyn till vad vi vet idag 200327 rörande Coronaviruset planerar vi för sjösättning men arbetet kommer att anpassas under sjösättningsdagarna enligt följande: För att minska risken att sprida viruset kommer vi i år arbeta med att dela upp dagarna och passen Fortsätt läsa Information rörande sjösättning 1, 2 och 3 maj.

Viktigt meddelande

Styrelsen ser över hur föreningen påverkas av pågående Coronapandemi. Med anledning av pandemin, ber vi nu att alla tänker på både er egen och andras säkerhet och hälsa. Vi vill därför att man tillsvidare undviker alla besök eller sammankomster i klubbhuset. Detta gäller inte nattvakten. Styrelsen

Information gällande sjösättningar och Coronavirus.

Vi planerar för ordinarie sjösättningar 1, 2 och 3 maj, områden i turordning enligt tidigare år, noggrannare information kommer inom kort. Då vi har många medlemmar och funktionärer som tillhör riskgrupperna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör riskanalyser vart efter ny information kommer. Det kommer innebära att vi behöver justera tider, dagar och storlekar på ”passen”, förändringar kan komma att ske med mycket kort varsel, håll dig uppdaterad via hemsidan och nyhetsbrev Styrelsen