Sjösättningar 2022 – datum och tider

Nu finns de slutgiltiga sjösättningslistorna presenterade här på webbplatsen. Observera att båtar sjösätts enbart om giltigt försäkringsbrev uppvisas vid resp upprop. Ingen fordonstrafik eller parkering på varvsplan under sjösättningstider/dagar. Till sjösättningslistorna