Nyhetsbrev mitt i vårrustningen

April månad och vi närmar oss sjösättningarna med stormfart. Våren är som vanligt en hektisk tid med massor av saker som skall göras och vädret kan vara lite lurigt med sol och värme ena dagen och snö eller regn nästa. God planering och att man inte tar på sig för stora projekt så här i slutet av vintersäsongen brukar vara en bra idé för att minimera stressen.

Sjösättningslistorna är utskickade och ligger dessutom på vår hemsida och går att finna på anslagstavlan i klubbhuset. Så det är bra att gå in och planera för att vara klar då det är dags. Observera att dom fortfarande är preliminära så eventuellt kan någon liten förändring ske, eventuella ändringar kommer naturligtvis informeras om.

Årsmötet blev även i år en lite långdragen historia med diskussioner kring val och motioner. Jag hoppas att de flesta stötte frågor nu är avklarade nu och att vi nästa år får ett möte som är kortare och vi kan återgå till eventuell lunch med båtprat och kanske en föreläsning om något intressant ämne.

Vi har fått in två nya ledamöter i styrelsen och vi har haft ett första konstituerande styrelsemöte där vi fördelade arbetsuppgifterna enligt nedan

Mats LandbergOrdförande och kontakt med Underhållssektionen
Björn HollertzVice ordförande och vaktchef
Niclas MattssonSekreterare
Pär SparénKassör
Anna HeidenbergAnsvarig Klubbsektionen
Charlie RydénHamnkapten och ansvarig för Administration
Kalle OttossonVarvschef
Magnus LagerbergLedamot och kontakt mot Utvecklingssektionen
Hans SöderströmLedamot och ansvarig för uppstart av Ungdomsverksamhet

I senaste styrelsemötesprotokollet som finns på hemsidan finner ni en förteckning över funktionärerna i föreningen.

Vi har startat upp projektet med att komplettera vår hamn med fler Y-bommar som en av motionerna handlade om på årsmötet. Förra lördagen var ett gäng glada medlemmar och förberedde installationen genom att montera skenan som de nya bommarna skall fästas i längs insidan av B-bryggan i inre hamnen.
Vi kommer i och med installationen få 23 platser försedda med 8 meters y-bommar. Inga bojar kommer finnas kvar i inre hamnen vilket kommer göra att utrymmet att manövrera och använda inre hamnen förbättras avsevärt.

Vi har två nya medlemmar som kommer hålla i Utvecklingssektionen under året. Syskonen Caroline och Philip Hagberg. Första projektet dom håller i är redan sjösatt och innebär att OBF kommer hålla en av deltävlingarna i Captains Cup. Nedan samtliga 4 deltävlingar.

Den 11/6 Muskörunt, Västerhaninge BS
Den 13/8 Mysingevalsen/Kräftköret, Gålöbasens BK
Den 27/8 2022 Oxnöpokalen, OBF
Den 10/9 2022 Skälåkersköret, Skälåkers BK

Evenemanget kommer innefatta en kappsegling för segelbåtar men även arrangemang för er som inte vill kappsegla och för motorbåtsägarna. Vi hoppas på stort deltagande och kanske en OBF vinnare i någon av deltävlingarna. Ta gärna kontakt om du har lust att hjälpa till eller har idéer utvecklingsgruppen@oxnobatforening.se

När ni vårrustar så tänk på att följa våra miljöregler, täck marken vid behov och samla upp och lämna miljöfarligt restavfall i vår miljöstation. Och tänk på att el inte får vara ansluten till båten när båtägaren ej är på plats.

Vi har som målsättning att under våren / försommaren skicka ut en medlemsenkät för att följa upp enkäten vi hade för ett antal år sedan. Svarsfrekvensen då var god och jag hoppas på lika gott gensvar när den här enkäten kommer ut.

Med detta önskar jag er alla lycka till med vårrustningen och jag hoppas att vi ses på klubben under sjösättningsdagarna.

Ordförande
Mats Landberg / Ordförande OBF