Uppdaterade varvsföreskrifter

Uppdateringen avser hantering av drivmedel.

Hantering av drivmedel innebär flera risker varav de största är miljöpåverkan och brandrisk.

Föreningen är ytterst ansvarig för negativ miljöpåverkan i form av drivmedelsutsläpp med de konsekvenser det innebär.

Båtägaren får fylla på drivmedel från en dunk som har en maximal volym på 25 liter.Vid tankning skall båtägaren vidta nödvändiga åtgärder för att se till att inget drivmedel hamnar i vattnet eller på land och se till att risk för brand inte föreligger.

Kommersiell verksamhet såsom försäljning och/eller leverans av drivmedel till båtägaren inom hamnområdet är absolut förbjudet.

Hela varvsföreskriften hittar du här