Hej alla båtvänner

Den 6 maj så startar vi med det nya ronderings programmet. Ronderingen är ett hjälpverktyg för den eller dom som ska gå vakt. Ronderingen innebär bland annat att man kan genomföra sitt vaktpass på ett mer strukturerat sett. Ett antal streckkodsanslag är utplacerade på utsatta ställen på vårt område. Streckkodsanslagen finns markerade på kartor. Det finns 2 olika kartor. En för sommarperioden och en för vinterperioden.

OBS! Under medlemsidor finns fulla instruktioner för hur ronderingen ska gå till. Vid eventuella frågor kontakta vaktchefen.