Angående båtar med TBT och sjösättning

Bäste medlem,

Den 1 maj börjar sjösättningen  och ni som har haft TBT i bottenfärgen och har sanerat botten på båten måste inför sjösättningen ha intyg att  bottenfärgen är mottagen av återvinningscentral samt att ni dokumenterat borttagning  samt eventuell bottenbehandling enligt tidigare instruktioner med bilder, kvitton etc.

Hinner ni ej sanera era båtbottnar måste ni kontakta varvspersonalen eller mig innan sjösättningsdagen.  

Ni måste dock skicka dokumentationen till mig före sjösättningen då varvspersonalen ej har möjlighet att verifiera dokumentationen.  

Mvh Per

Miljöansvarig

PS Det har varit svårt att få kvitto på inlämning av den ihopsamlade bottenfärgen.  På RangSells i Bro i Gladö Kvarn får man kvitto.