Ramputläggningen något framflyttad

Som ni som varit på varvet under veckan säkert sett, så har ramputläggningen blivit framflyttad. Underlaget som rampen skall ligga på var inte tillräckligt avjämnad. Nästa vecka på måndag kommer grävmaskinen fylla på med mer finkross och jämna av så att rampen kan läggas ut under nästa vecka.