VIKTIGT TBT-båtar för sanering INSTRUKTIONER

Hej medlemmar

Detta gäller för er som har TBT på era båtbottnar.

När ni sanerar era båtar skall ni ha bilagda dokument ifyllda samt foton, kvitton och bevis på att avfallet är omhändertaget på en miljöstation eller via blästerfirma.

Ni som sanerar via blästerfirma skall ha intyg från blästerfirma samt bevis på att avfallet är korrekt omhändertaget.

Kontakta Kalle Ottosson (varvschef)  om ni önskar senare iläggning av båten.

Vi frågor Kontakta Per.elvin@live.se

Förutsättningar från SMOHF
Checklista sanering
BT Sjösättning våren 2019