Inget LOVA-bidrag

Hej medlemmar,

Måste tyvärr tragisk meddela att vi ej får bidrag för att sanera våra båtbottnar från TBT.

Läs.. 

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att avslå er ansökan om LOVA-stöd. I år så prioriteras projekt med inriktning övergödning framför projekt som rör Giftfri Miljö. Det ligger i linje med regeringens satsning.

Mvh
Per Elvin
Miljöansvarig