Ang intyg från TBT-mätningarna

Hej Medlemmar,
nu har intyg från TBT-mätningarna börjat skickas ut. De med medlemsnummer upp till 500 skall ha fått sitt resultat. Det kan dröja några veckor till med alla resultat då undertecknad är i förvärvslivet och arbetet är mycket tidsödande.
Om ni vet med er att ni haft TBT-mätning men ej fått resultat vänligen kontakta Per.elvin@mail.se

Med vänlig hälsning

Per Elvin