Skärgårdsstiftelsen rensar sly m m

Skärgårdsstiftelsen utför just nu en rensning av sly och snårskog efter vägen ner till vår båtklubb. Detta arbete innefattar även sträckan från bommen till jämnhöjd med mastskjulet.

Björn Hollertz