Information från Varvschefen

Jag vill be er som fortfarande har äldre typen av vaggor eller träställningar att planera för ny vinterpallning. Vårt upptagningssystem fungerar absolut bäst med stöttor, en variant vi vet fungerar hittar du på länkar via pallningsföreskrifterna på klubbens hemsida, även andra fabrikat på stöttor fungerar utmärkt. Är du osäker kontakta någon av oss i varvssektionen.

Nedan ser du en bild på en gammal trävagga som fallit för åldersstrecket, en båt som stått på land under många år. Just det, stå på land under sommaren är något vi ska undvika framöver.

Vi har några som pga av den kalla våren inte hunnit med epoxibehandlingar som planerat, vi kommer att planera ett gemensamt sjösättningstillfälle för dessa båtar, troligtvis i slutet av maj.

Segla väl i sommar, vi ses på sjön!

Hälsar Kalle och resten av varvssektionen.