Meddelande från föreningens valberedning

Hej alla medlemmar. Nu är det snart dags för ett nytt årsmöte. Därför försöker vi nu hitta några som känner att ni vill hjälpa till att få den här båtklubben att utvecklas. Så nu söker vi efter någon som vill ta en plats i styrelsen. Vi söker även en sekreterare. Vidare så önskar underhållsgruppen en elektriker till. Det saknas även folk till seglarsektionen. Vill du eller känner du någon som skulle vilja hjälpa till. Kontakta då valberedningen.

Roger Wennersten 072-877 77 47 
roger.wennersten@gmail.com 

Svenne Wijk 070-375 55 26 
Svennewijk2@gmail.com