Ett par ”kom ihåg”

Sommartrailerplatser
Du som har trailerplats för trailer och båt under sommaren får disponera platsen under tiden 14 maj – 10 september. Platsen ska således vara tom  och ledig fr o m den 11 september för att användas som uppställningsyta för båtar vid höstens torrsättning.

Trailers
Samtliga trailers som finns på klubben ska vara märkta med namn och/eller medlemsnummer.