Kompletterande information inför torrsättningarna 2017, gäller medlemmar med motorbåtar.

 

Som vi pratade om under sjösättningarna i våras, när vi sjösätter och torrsätter med den nya vagnen, är det viktigt att medlemmar med motorbåtar införskaffar endera en mittstötta till fören eller liknande i höst. Samtliga motorbåtar ställs ner på tre punkter. Två punkter bak eller på en balk i aktern men fören däremot  ställs alltid ner på en mittstötta eller en smal uppbyggd kvadratisk pelare.

Som ni säkert minns hade vi en extra stötta för detta ändamål i våras.

Efter att båten är ställd på plats på tre punkter kan medlemmen komplettera med sitt ev ordinarie pallningsmaterial i fören. Men det är viktigt att samtliga medlemmar med motorbåtar har eller kommer att komplettera med denna mittstötta.

Se tidigare mailutskick från Lennart Arnerbeck 070-696 76 07, lennartarnerbeck@gmail.com, för beställning från vår vagnleverantör som ett alternativ. Annars finns det olika alternativ på marknaden från andra tillverkare.

Vänligen

Varvsektionen