Utö-resan 2/9-17 ställs in

På grund av bristande intresse, ställer Klubbsektionen in den planerade Utö-resan 2/9-17.
Givetvis står det vem som helst fritt att själva åka iväg och roa sig, men Klubbsektionen kommer
inte att sköta någon organisation kring detta i år.

(Däremot är ni alla välkomna till kräftskivan 9/9 -17)