Info från Polisen via Båtsamverkan

Följande information har lämnats av polisen och Båtsamverkan för mars 2017.

 

STÖLD AV BÅTMOTOR

Hoppetvägen, Muskö mellan den 25/2 kl 14.00 – 4/3 kl 16.00. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens motor.

 

Dalarövägen, Karlslunds Marina, Haninge mellan den 12/10 2016 – 17/3 kl 12.00. Okänd gärningsman har stulit motorn som satt fast på båten.

 

Nämndövägen (mitten), Dalarö mellan den 22/3 kl 11.00 – 23/3 kl 04.30. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor som satt på båten, som ligger på trailer på målsägarens tomt. Motorlås och kablar avklippta.

 

Oxnövägen, Oxnö Båtförening, Haninge mellan den 27/3 kl 16.00 – 28/3 kl 12.00. Okänd gärningsman har tagit sig in på båtklubben och tillgripit målsägarens båtmotor.

 

STÖLD FRÅN/UR  BÅT

Dalarövägen, Österhaninge mellan den 6/1 kl 14.00 – 3/3 kl 13.00. Ett båtdrev har stulits från målsägarens båt.

 

Platåvägen (början), Vendelsö mellan den 18/2 – 4/3. Presenningen som täcker båten har rivits upp och diverse gods har tillgripits ur båten som är upplagd på målsägarens tomt.

 

Mellankroken (början), Muskö mellan den 1/3 kl 12.00 – 6/3 kl 14.00. Okänd gärningsman har tillgripit kåpan över båtmotorn.

 

Askfatsvägen, Dalarö Båtklubb, Dalarö mellan den 4/2 kl 12.00 – 11/3 kl 12.00. Okänd gärningsman har sökt igenom målsägarens båt och tillgripit gods.

 

Skälåkersvägen, Skälåkers Båtklubb, Haninge mellan den 5/2 – 18/3 kl 12.00. Okänd gärningsman har genom att klättra på en stege tagit sig in i målsägarens båt och tillgripit gods.

 

Dalarövägen, Karlslunds Marina, Dalarö mellan den 10/9 2016 – 22/3 kl 15.00. Okänd gärningsman har tagit sig in på inhägnat område och tillgripit en del av målsägarens båtmotor.

 

INBROTT I SEGELBÅT

Askfatshamnen, Dalarö mellan den 25/2 – 25/3. Okänd gärningsman har brutit sig in i målsägarens båt. Oklart om något tillgripits. Spår finns.

Slut.