Byte av vissa lås på OBF.

Fyra stycken lås på klubben är bytta.
I dessa lås passar endast nya AA-nyckeln:

Nyckelskåpet
Containern
Förrådet vid Toan
Ladan vid A-bryggan

Detta för att styra upp att det endast är de som behöver komma in i dessa utrymmen för att utföra det ideella arbete man tagit på sig. Lite mer ordning och reda ska det förhoppningsvis bli.

De som styrelsen anser behöver ha tillträde, kommer att meddelas via e-post om hur och när nya AA-nyckel kan kvitteras ut.

Hälsningar
Per-Gunnar Andersson
Hamnkapten