Meddelande från polisen

BÅTSAMVERKAN

 STÖLD AV BÅTMOTOR

Badhusviken, Finkaruddens camping, Gålö mellan den 15/10 kl 12.00 –  4/11 kl 14.00. Tillgrepp av båtmotor och tank. Det finns en låst grind som måste passeras för att komma fram till målsägarens båt som är förtöjd vid en brygga.

Kärrmaräng, Gålö mellan den 28/10 – 4/11 kl 13.00. När målsägaren skulle ta upp sin båt för säsongen, upptäckte denne att båtmotorn saknades. Även grannens båtmotor saknades.

 Kärrängsvägen, båthamn, Gålö mellan den 30/10 kl 12.00 – 5/11 kl 11.00. Okänd gärningsman har klippt loss målsägarens motor.

 Masugnsvägen, Muskö den 13/11. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor som satt fastmonterad på båten som är upplagd på en tomt.

 Björkövägen (början), Dalarö mellan den 10/11 – 19/11 kl 08.00. Okänd gärningsman har stulit målsägarens motor som låg på en trailer.

Österuddsvägen, Muskö mellan den 1/10 – 12/11 kl 10.00. Okänd gärningsman har brutit upp motorlåset, kapat en kätting som var fastlåst vid. Båten ligger fastkedjad på slipers.

Kattviksvägen (början), Dalarö mellan den 13/11 kl 08.00 – 27/11 kl 12.00. Okänd gärningsman har kapat bultar och klippt kablar, för att sedan tillgripa båtmotorn. Båten är upplagd på målsägarens tomt.

 STULET BÅTSLÄP

Finkaruddsvägen, båtplats/sommarplats, Gålö mellan den 30/10 kl 12.00 – 6/11 kl 09.00. När målsägaren skulle ta upp sin båt, upptäckte denne att båtsläpet var stulet.

Karlslunds Marina, Dalarövägen, Dalarö mellan den 1/11 – 8/11. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båttrailer som var uppställd och fastlåst på marinans område.