Erbjudande från Seaquip

Seaquip som också är leverantör av föreningens nya hydraulvagn erbjuder föreningens medlemmar
20 procent rabatt på deras båtstöttor. Priset före rabatt återfinns i Seaquip:s konsumentprislista_2015-09-01

Kjell Gustafsson i varvssektionen är samordnare för detta. Hör av er till Kjell vid intresse.
Kjell nås på 070-628 98 89 eller via e-post kjell.gustafsson@tryggfastighet.se

Se Seaquips båtstöttor här