Flytvästar anskaffade

I vårt nya vaktskåp finns nu förutom de gula västarna även två stycken flytvästar att användas vid
vakthållningen. Bra om dessa används dels för att tydliggöra vilka som är vakt, dels för att öka säkerheten
vid rondering på bryggorna. Vill även påminna den eller de som lånat de två mindre ficklamporna att återlämna dem.”