Nyheter från OBF styrelsemöte 2016-03-31

  • Viktigt visionsarbete från utvecklingsgruppen som skall ta fram nulägesanalys avseende var är vi idag som klubb för att få en bas om var vi vill vara om ca 10 år.
  • På hemsidan kommer ett erbjudande om att DNA märka sina båtar.
  • Hjärtstartare plus skåp skall köpas in
  • Vi har 15 lediga båtplatser. Någon som känner någon som behöver en båtplats?
  • Miljögruppen kommer starta en arbetsgrupp med kandidater från sektionerna om hur föreningen skall lösa bottenfärgsfrågan.
  • Läs Miljöreglerna på anslagstavlan och på hemsidan. EX: Ingen glykol får spridas till marken när vi premiärkör motorn.