Förbud att använda spett att slå ner i marken för förankring av båttäckning.

Det är förbjudet att använda dessa spett med anledning av att skador på vårt elsystem kan uppkomma. Om en båtägare trots det använder spett och skada sker på föreningens egendom blir ansvarig båtägare ersättningsskyldig för att återställa anläggningen.