Säkerheten på Båtklubben

Vid ett sent besök på båtklubben (söndag den 15 november) upptäckte en medlem att klubbhuset var olåst och belysningen i huset var tänd trots att han var ensam på området.

Vill därför uppmana alla som lämnar klubben att låsa både klubbstugan  och grindar vid hemgång. Naturligtvis också släcka belysningen i klubbstugan.

Björn Hollertz