Mall för att skriva motion

Nu är det hög tid att skriva motioner till 2016 årsmöte, styrelsen tillhanda senast den 31 oktober.
För de som känner sig osäkra hur man utformar en motion så har ett enkelt förslag tagits fram.
Klicka på länken nedan för att ta fram mallen.

Enkel mall för att skriva motion  (PDF-fil)

Enkel mall för att skriva motion  (Word-fil)