Förtydligande till vaktinstruktionen

På förekommen anledning vill styrelsen  tydliggöra att det som i vaktinstruktionen anges om att nattvakt skall dra ut elkablar från båtar på land och i sjön gäller utan några undantag. Detta gäller även El-bilar, dessa får inte laddas inom hamnområdet.