Captains Cup 2015

Här finner du mer info om Captains Cup 2015 (PDF 429 KB).

Captains Cup är en av GBBK, ÖrBK, VBS, och Oxnö samarrangerad seglingscup där medlemmarna ur respektive klubb inbjuds att delta. Tävlingen syftar till att öka samvaron på och mellan klubbarna och förkovra seglingskunskaperna och detta i kamratlig anda där alla hjälper till. Captains Cup använder sig av enkla regler som skall medge att alla kan delta och att deltagande premieras före vinst. Captains Cup utgörs av fyra seglingar under vilka den mest framgångsrika besättning koras.

De fyra delseglingar 2015 är:

 Muskö Runt 2015-06-07 Arrangör VBS
 Stenholmsköret 2015-06-13 Arrangör ÖrBK
 Kräftköret 2015-08-22 Arrangör GBBK
 Höstrusket 2015-09-12 Arrangör Oxnö