Kusteskader vecka 23

Avresa: lördag 15-05-30
Hemkomst: söndag15-06-07

Vi går norr eller söder ut beroende på vädret. Dagsetappernas längd avgörs på morgonen från dag till dag tillsammans med samtliga deltagare, där vi bestämmer oss för en trevlig natthamn. Om någon tycker det blir för korta dagsetapper kan man ju förflytta sig längre samt komma tillbaka, om man så vill. Ni får anmäla erat intresse till mig på e-post: utvecklingsgruppen@oxnobatforening.se

Meddela följande:
Deltar med egen motorbåt.
Deltar med egen segelbåt.
Önskar deltaga på annan båt.
Jag kan ta med Xst personer extra på min båt.
Vill ej ha med några övriga på min båt, utan jag fyller båten själv med besättning.

Anmäl erat intresse så fort som möjligt, dock senast 15-05-17 för då delar vi upp oss på båtarna.

Hälsningar

P-G Andersson