Sjösättningar Oxnö Båtförening 2015

Välkommen till årets sjösättningsdagar genom föreningens regi.

Sjösättningslista Oxnö Båtförening 2015

Översikt varv Oxnö Båtförening 2015

I år sjösätts dessa båtar 25 april, 1 maj, 2 maj och 3 maj.

Under dessa tider skall inga andra båtar än dessa båtar sjösättas via rampen på Oxnö. Vid övriga tider är det självklart tillåtet. En förutsättning för att få sin båt sjösatt är att samtliga avgifter till föreningen är erlagda för år 2015 samt att giltigt försäkringsbesked för båten uppvisas vid uppropet respektive dag. Uppropet sker 15 minuter före varje aktuell sjösättningstid för respektive sjösättningspass.

Observera att vi i klubben har höjt avgiften för ”båtar kvar på land efter den 1 juni” till 5 000 kr/år.

Med vänlig hälsning,

Oxnö Båtförening, varvssektionen