emailadress till OBFs utvecklingsgrupp

Nu kan alla på ett enkelt sätt komma i kontakt med Utvecklingsgruppens medlemmar. Har ni några frågor, synpunkter eller förslag, skicka ett mail till

utvecklingsgruppen@oxnobatförening.se

Eftersom vi träffas en gång per månad kan ev svar mm dröja någon eller några veckor, beroende på ärende osv. Men vi lovar att alltid återkomma med respons på era inskickade mail.

Hälsningar

Utvecklingsgruppen
Oxnö Båtförening