Besök på Djurgårdsvarvet

Den 27 november 2013 hade Utvecklingsgruppen ordnat ett studiebesök på Nya Djurgårdsvarvet. Ett 20-tal medlemmar deltog. Vi guidades av Per Wermelin, en stor träbåtsentusiast och initiativtagare till varvet. I och med att besöket ägde rum på kvällstid var en del verksamheter stängda. Vi fick dock möjlighet att se tillverkning i svarveriet samt en del av de renoveringsprojekt man har, samt de allmänna lokaler man har.

En av deltagarna, Lennart Arnerbeck, tog bilderna.