Lite om läget för mastkransbryggan

Som alla vet är mastkransbryggan utdömd och kommer att rivas. Min förhoppning är att vi får ett gynnsamt isläge som utnyttjas för rivningen. Nya balkar beställs i veckan och kommer att levereras i slutet av februari/början på mars. Har med er hjälp tänkt ha rivningen klar senast mitten av mars. Har vi tillgång till is blir arbetet smidigt och klaras säkerligen på en arbetsdag. Lite mer stärkande mat än varmkorv utlovas dessutom.

SnickarDick  gör en materialspecifikation som vi lämnar ut för upphandling och den bör också vara klar i slutet av februari. Konstruktionen av bryggan kommer att bli som tidigare men gångbredden kommer ökas till 2,0 meter (tidigare 1,4 meter). Konstruktionen  och ritningsunderlaget kan vi (i alla fall så länge nya bryggan håller) tacka vår medlemsbroder Tomas Wendt för.

Mastkranen har vi tittat på och den kommer (om möjligt) att förlängas med 4 meter vilket torde vara tillräckligt för de båtar vi har i klubben.

Som alla förstår så kommer extra arbetsdagar behövas och kallelse om aktuella datum kommer att utgå senare på samma forum. Jag har en förhoppning att vi lyckas få ihop bryggan till sjösättningen med gemensamma ansträngningar. Lyckas vi slipper vi alla omplaceringar av båtar och bojar som säkert kommer att bli en tämligen stökig manöver. Ni som har förtöjningsgods etc kvar på bryggan bör ta bort det under februari månad.

/Ronald