Ledamöter sökes till valberedningen

Valberedningen söker nya ledamöter. Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Är du intresserad av att delta i valberedningens arbete kontaktar du sekreterare@oxnobatforening.se