Bryggsektion ur position

Höstens oväder har gjort att betongpontonen som ligger i vinkel ut från den nya träflytbryggan har slitit sig ur position. Detta har skapat ett mellanrum mellan bryggsektionerna. Var därför mycket försiktig då du rör dig på bryggan t.ex under ett vaktpass.

Leverantören av bryggan håller på och undersöker problemet och kommer åtgärda detta under januari.