Torrsättningslistor 29-30 september

Här finner du den första torrsättningslistan: Torrsättning 2012 – 29-30 september

Förberedelserna inför torrsättning 2012 är i full gång. Vi kommer löpande att publicera upptagningstider på den här sidan samt även i klubbstugan ute på Gålö.

Årets första upptagning är redan den 22 september för Varvets medlemmars båtar. Övriga båtar påbörjas helgen efter.

Vi förstår att alla redan nu vill se när respektive båt skall torrsättas. Planeringarna för upptagningarna är ännu inte helt färdiga och det är av den anledningen som vi ännu inte publicerar den definitiva listan. Men utgå ifrån att du med stor sannolikhet får din båt torrsatt som tidigare år vid första, andra eller tredje helgen men med reservation att det kan vara inbördes ändringar mellan båtar.

Vi publicerar alltså löpande torrsättningsscheman.

Glöm inte ta med det giltiga försäkringsbeskedet för din båt vid torrsättningen.

Observera! Som tidigare, och som vi vill poängtera, så sätter vi tillsammans Säkerheten främst i all hantering i samband med sjösättningar och torrsättningar, så även i höst.

Hälsar
Varvssektionen