Viktigt vid byte till större båt

Du som funderar på att byta till en större båt måste först tala med föreningens hamnkapten Gunnar Tulldahl och varvschef Mikael Nysten för att säkerställa att det finns plats för en större båt i hamnen och på varvsplan. Utrymmet i såväl hamnen som på varvsplan är mycket begränsat och det är inte självklart att vår anläggning har plats för en större båt.