Presentation av utvecklingsgruppen

Björn HollertzBirgitta OlvenmoPer CederMartin Hummerhielm

Det här är Oxnö Båtförenings utvecklingsgrupp. Gruppen sattes ihop under vintern 2011-2012 och har som mål att jobba med långsiktiga frågor som rör föreningens verksamhet. Sammankallande är Björn Hollertz som du når på telefonnummer 070-595 29 86.