Avisering av avgift för Y-bommar

De medlemmar som fått Y-bommar till sina båtplatser räknar vi med att kunna avisera i slutet av maj för betalning i början av juni. Avgiftens storlek är beroende av bommarnas längd och finns angiven på hemsidan under länken ”Avgifter” och under rubriken ”Bomavgifter.”