Leverans av Y-bommar

Under vecka 9 kommer föreningens nya Y-bommar levereras till varvet. Bommarna kommer placeras längst ned på varvsplan så nära vattnet som möjligt. Då det rör sig om en stor mängd Y-bommar kommer framkomligheten vara begränsad fram tills bommarna är på plats på bryggorna vilket kommer ske helgen 10-11 mars.